בטיחות בעבודה במעבדות
קריינות: אבי קלייןמאת ממ"ח בטיחות - אלכס שקאףמדור טכנולוגיות למידה וייעוץ

התוכן המובא כאן דורש אפשור ג'אבה-סקריפט וכן התקנת הגרסה האחרונה של נגן הפלאש של אדובי. אם הינך משתמש/ת בדפדפן בו ג'אבה-סקריפט חסום - נא לאפשר זאת כעת. אחרת - יש לעדכן את נגן הפלאש (ללא תשלום) דרך קישור זה. במדה והופיע פס חסימה בחלקו העליון של המסך, יש ללחוץ עליו ולבחור באפשור התוכן החסום. כמו כן מומלץ להוסיף את האתר לרשימת אתרים מהימנים.The BGU video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Adobe Flash Player. If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player bydownloading here. In a case were Pop-Up Blocker appears, choose the option of "Allow Blocked Content...". It is also recommended to add this site to the list of Trusted Sites.קבצים נלווים:
מדריך בטיחות - מצגת